Neurocentrum

LOGO

NEUROCENTRUM

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

pon-pt 16:00-20:00
tel: 797-383-398
neurocentrum@neurocentrum.com.pl emailSpecjaliści
 

Specjaliści


Neurologia dziecięca

Kształciła się i przez wiele lat pracowała w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Była długoletnim ordynatorem oddziału Epileptologii i Neurologii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży (w tym opornej na leczenie) oraz zagadnieniami zaburzeń neurorozwojowch u dzieci.

Pracę doktorską poświęciła ocenie neurorozwojowej wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami okresu okołoporodowego.

Posiada Certyfikat z Epileptologii przyznawany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii. Jest autorką wielu prac naukowych na temat padaczki, a także organizatorką i wykładowcą pierwszego w Polsce kursu z Epileptologii Klinicznej, adresowanego do neurologów i neurologów dziecięcych.

Od kilku lat dr Bielicka-Cymerman współpracuje z psychiatrami dziecięcymi konsultując dzieci ze spectrum całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera i in.)

Założyła i była pierwszą prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę.

Czytaj więcej


Specjalista neurologii dziecięcej. Wiele lat pracowała w szpitalu przy ul. Siennej w Oddziale Neuroinfekcji, a następnie w Oddziale Neurologii w Dziekanowie Leśnym i Oddziale Epileptologii i Neurologii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Aktualnie pracuje jako starszy asystent w szpitalu w Dziekanowie Leśnym.


Specjalista neurologii dziecięcej. Pracowała i kształciła się w neurologii dziecięcej w Oddziale Neurologii w Dziekanowie Leśnym, a następnie w Oddziale Epileptologii i Neurologii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Aktualnie pracuje jako starszy asystent w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka.


Specjalista neurologii dziecięcej. Od początku swojej pracy zawodowej pracowała w Oddziale Neurologii Dziecięcej, początkowo w Dziekanowie Leśnym, a następnie w Oddziale Epileptologii i Neurologii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci.Aktualnie pracuje jako starszy asystentw szpitalu w Dziekanowie Leśnym.


W prygotowaniu. Więcej informacji wkrótce.


Neurologia


Specjalista neurologii dorosłych, kształciła się i pracowała w Klinice Epileptologii i Neurologii CMKP w Warszawie, posiada również specjalizację z neurologii dziecięcej. Pracowała w Klinice Neurologii Dziecięcej IMiDz oraz w Oddziale Neurologii Dziecięcej w Dziekanowie Leśnym.


Psychologia


Psycholog o specjalizacji społeczna psychologia kliniczna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych praktyk, m.in. w Centrum Psychoterapii (dzieci z zaburzeniami mowy), a także na licznych szkoleniach z zakresu zaburzeń neurorozwojowych, całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami, które zdobyła pracując w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej i Ośrodku Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz terapie psychologiczne dla dzieci w różnym wieku. Współpracuje z neurologopedą, psychiatrą i neurologiem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ze spectrum całościowych zaburzeń rozwoju. Udziela kompleksowej pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodziców.


Rehabilitacja


Terapeutka z długoletnią praktyką zawodową, od zawsze związana z neurologią dziecięcą. Współpracowała ze znanymi ośrodkami w Warszawie. Doskonaliła umiejętności w Insytucie Peto w Budapeszcie. Zdobyte doświadczenie i praca w świetnych zespołach terapeutycznych sprawiły, że posiada szeroką wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania niemowląt. Brała również udział w badaniach klinicznych.

  Kursy
 • NDT-Bobath baby
 • NDT-Bobath podstawowy
 • NDT-Bobath podstawowy jako lider grupy
 • Kinesiology Taping
 • Analiza chodu
 • Tkanki miękkie w pediatrii


Od początku kariery zawodowej jest zaangażowana w pracę z małymi i większymi pacjentami. Doświadczenie zdobywała pracując w znanych warszawskich ośrodkach terapeutycznych specjalizujących się w terapii niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania niemowląt, popartą licznymi szkoleniami i współpracą ze specjalistami w dziedzinie logopedii, psychologii i pedagogiki. Brała również udział w badaniach klinicznych.

  Kursy
 • NDT-Bobath baby
 • NDT-Bobath podstawowy
 • Kinesiology Taping
 • Analiza chodu
 • Tkanki miękkie w pediatrii


Neurologopedia


Neurologopeda, logopeda, pedagog - specjalista w zakresie zaburzeń komunikacyjnych. Studiowała na UKSW na kierunku logopedia oraz na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez wiele lat pracując w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Logopedycznej oraz na licznych kursach i szkoleniach.

  Prowadzi :
 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy
 • diagnozę procesów neurologopedycznych,
 • terapię jąkania
 • korektę wad wymowy
 • terapię zaburzeń mowy poudarową
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Makaton, Piktogramy)
Współpracuje z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym (psychiatra,psycholog, neurolog) w diagnozie i rozwoju komunikacji dzieci ze spectrum całościowych zaburzeń rozwoju


Pracownia EEG

Opis badań

 • dr n. med. Krystyna Niedzielska
 • lek. med. Iwona Terczyńska

Technik EEG

 • mgr Bożena Flont
 • Elżbieta Pawlicka
 • Sławomira Kocon
 • Alicja Belka