Neurocentrum

LOGO

NEUROCENTRUM

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

pon-pt 16:00-20:00
tel: 797-383-398
neurocentrum@neurocentrum.com.pl emailDr n. med. Jolanta Bielicka - Cymerman
 

Dr n. med. Jolanta Bielicka - Cymerman

Kierownik medyczny Neurocentrum


Lekarz specjalista neurologii dziecięcej. Jolanta Bielicka-Cymerman kształciła się i przez 15 lat pracowała w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Była także długoletnim ordynatorem oddziału Epileptologii i Neurologii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci.

Jolanta Bielicka-Cymerman specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży (w tym także opornej na leczenie) oraz w zagadnieniach związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci. Jej praca doktorska została poświęcona ocenie neurorozwojowej wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami okresu okołoporodowego, w pierwszych 3 latach życia.

Od kilku lat dr Bielicka-Cymerman współpracuje z psychiatrami dziecięcymi konsultując dzieci ze spectrum całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera i in.)

Dr Bielicka-Cymerman posiada Certyfikat z Epileptologii (Nr 28) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii. Jest autorką wielu prac naukowych na temat padaczki oraz organizatorką i wykładowcą pierwszego w Polsce kursu z Epileptologii Klinicznej, adresowanego do neurologów i neurologów dziecięcych. Jest również założycielką i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę.


UWAGA

Informujemy, że od marca 2020 dr Jolanta Bielicka-Cymerman, w związku z przejściem na emeryturę, będzie przyjmować pacjentów tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach. Nie oznacza to jednak, iż kontakt z doktor będzie niemożliwy. Udostępniamy Państwu adres mailowy: konsultacje@neurocentrum.com.pl, pod którym można będzie skontaktować się z Panią doktor w celu uzyskania konsultacji emailowej. Szczegóły na temat tej formy konsultacji znajdziecie Państwo w zakładce Oferta > Konsultacje email. Ponadto pod numerem telefonu 519 576 535 będzie można uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z Panią doktor.